Bezpieczeństwo danych

Chronimy Twoje dane.

Ochrona danych jest kluczowa. Bezpieczeństwo danych jest istotne nie tylko, gdy sprzęt jest w użyciu, lecz również po jego wycofaniu. Niepoprawne kasowanie danych może spowodować powstanie ryzyka prawnego, finansowego i wizerunkowego firmy. Jak chronisz dane na przestarzałym sprzęcie? Pamiętaj, że zwykłe skasowanie pliku nie wystarcza.

Przy współpracy z CSI otrzymasz dostęp do programu bezpieczeństwa dla sprzętu wycofanego z użycia. Nasze restrykcyjne przepisy pozwalają na spełnienie najwyższych standardów oraz, co najważniejsze, eliminują wspomniane powyżej ryzyka.

Następujące kroki ilustrują program bezpieczeństwa danych:

KROK 1: Po odebraniu zwróconego sprzętu przekazywany on jest bezpośrednio na teren zabezpieczony z ograniczonym dostępem pracowników.

KROK 2: W tym terenie twarde dyski sprzętu są kasowane dzięki wiodącemu na rynku oprogramowaniu Blancco, które spełnia wymagania rządowe. Wszelkie dyski, których wyczyszczenie się nie powiodło, podlegają całkowitemu zniszczeniu.

KROK 3: Wydajemy certyfikat weryfikacji dla każdego numeru seryjnego.

Zwrócony sprzęt jest przetwarzany wewnętrznie przez jednostkę zależną CSI Lifecycle Services. Przetwarzając zwrócony sprzęt samodzielnie, możemy zapewnić stale wysoki poziom usług bez marży, problemów i niepewności związanej z angażowaniem strony trzeciej.