Informacja na temat aktywów online

Śledzenie użytkowanych aktywów jest proste.

Rozwiązanie CSI MyCSISM jest narzędziem online umożliwiającym dostęp do informacji o użytkowanych aktywach. Dostępne informacje zawierają:

  • Lokalizację sprzętu,
  • Dostawcę, model i numer seryjny,
  • Daty początku i końca leasingu,
  • Wysokości płatności leasingowych,
  • Aż do 11 pól Twojego wyboru.

Możesz przeszukiwać, filtrować i pobierać informację z MyCSISM przy użyciu zwykłego systemu. Dodatkowe korzyści:

  • Możliwość dostępu do sprzętu i szczegółów harmonogramu w dowolnym momencie i miejscu,
  • Unikatowe loginy użytkownika wraz z dostosowanymi uprawnieniami i rolami,
  • Możliwość zarządzania zwrotami i wykupem na podstawie aktywów indywidualnych.