Recycling

Procesy przyjazne środowisku.

Co dzieje się z leasingowanymi aktywami, gdy już ich nie potrzebujesz? Jeśli nie wiesz, możesz narażać swoją firmę na niebezpieczeństwo. Należy poważne traktować kary prawne i problemy z public relations związane z niewłaściwym podejściem do sprzętu.

W CSI koncentrujemy się na najkorzystniejszym recyclingu – reutylizacji sprzętu poprzez wyczyszczenie twardych dysków i odsprzedawanie ich innemu użytkownikowi. Jednakże w przypadku gdy sprzęt IT nie może być odsprzedany, CSI przeznacza główne komponenty na części, a resztę przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Naszym celem jest pełna utylizacja przestarzałego i uszkodzonego sprzętu w sposób zrównoważony w pełnej zgodności z dyrektywą WEEE. Co więcej, nasza jednostka zależna CSI Lifecycle Services jest zarejestrowana w Environment Agency (NCC/059442/2011) jako zatwierdzony ośrodek przetwarzania (ATF).

Możesz zatem mieć pewność, że odpady elektroniczne są przetwarzane odpowiedzialnie.