Leasing dla przemysłu wytwórczego

Inteligentne rozwiązania IT dla przemysłu wytwórczego.

Technologia jest kluczowa w przemyśle wytwórczym. CSI Leasing umożliwia regularne aktualizacje kluczowych technologii oraz zapewnia nowatorskie możliwości produkcyjne bez konieczność ponoszenia kosztów posiadania na własność czy utylizacji.

Utrzymywanie poprawnego funkcjonowania starzejącego się sprzętu IT nie jest rentowne. Co więcej kupowanie nowych systemów i oprogramowania oraz pozbywanie się starego wyposażenia może być niewspółmiernie drogie. CSI Leasing umożliwia Twojej firmie zajęcie optymalnej pozycji bez konieczności ponoszenia nieprzewidzianych kosztów na inwestycje w IT, a także zapewnia, że Twoja technologia zawsze będzie wystarczająca.

Firmy przemysłu wytwórczego o dowolnej wielkości mogą skorzystać z elastycznego podejścia CSI Leasing do finansowania IT. Oferujemy możliwość aktualizacji i nabycia aktywów przy zachowaniu zdolności wytwórczej i wolności konsolidacji aktywów od różnych dostawców w ramach jednej prostej umowy leasingowej. Możliwy jest podgląd stanu aktywów online, a także uszeregowanie ich po numerze seryjnym, używając naszego systemu informacji online MyCSISM.