Zalety Leasingu

Jest wiele powodów, dla których warto korzystać z usług leasingu. Wprowadzenie strategii zakupowej sprzętu teleinformatycznego z wykorzystaniem leasingu zapewnia korzyści, co do których zgodzą się zarówno dyrektor działu informatyki (CIO), jak i dyrektor finansowy (CFO) niejednej firmy.

Korzyści technologiczne:

Korzyści finansowe:

  • Obniż całkowity koszt użytkowania sprzętu.
  • Zoptymalizuj zarządzanie budżetem.
  • Popraw wskaźniki finansowe firmy.
  • Zachowaj kapitał obrotowy oraz linię kredytową nienaruszone.
  • Wyeliminuj księgowe odpisy aktualizacyjne na koniec okresu użytkowania sprzętu.
  • Raty leasingowe stanowią w 100% koszt uzyskania przychodu (Dopytaj księgowość o zalety).