Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH CSI LEASING, INC.

Data wprowadzenia: 1 stycznia 2009

WSTĘP

Twoja prywatność jest dla CSI Leasing, Inc. i dla jej spółek zależnych (razem zwanych „CSI” lub „my” lub „nasz”) ważna. Poniższy  regulamin opisuje praktyki dotyczące prywatności na stronach internetowych CSI, w tym rodzaj zbieranych i dostępnych informacji, sposób ich wykorzystywania oraz osoby, którym są udostępniane.

Najważniejszym celem CSI jest oferowanie usług najwyższej jakości. Aby tego dokonać, musimy zbierać, przetrzymywać i wykorzystywać niektóre dane osobowe i finansowe o Tobie i naszych wspólnych działaniach. Znamy i akceptujemy Twoje obawy dotyczące prywatności i sposobu, w jaki wykorzystujemy informacje. Chcemy, żebyś był świadomy naszych praktyk prywatności i sposobu ochrony danych, które nam udostępniasz.

Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się na postanowienia niniejszej polityki prywatności.

ZAGRANICZNI ODWIEDZAJĄCY

Jeśli odwiedzasz naszą stronę i znajdujesz się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, nie udostępniaj swoich danych poprzez stronę ani wiadomość email, jako że niniejsza polityka może nie spełniać wymogów prawa lokalnego.

POLITYKA ANTYSPAMOWA

CSI nie toleruje spamu i w pełni angażuje się we wdrażanie poprawnych praktyk internetowych i zgodności z ustawą CANSPAM z 2003 roku (15 U.S.C. §7701.) Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy adresów mailowych nieupoważnionym stronom trzecim. Nie oznacza to jednak, że zapobiegniemy wysyłaniu niechcianych wiadomości przez Internet. Jeśli wydaje Ci się, że otrzymałeś niechcianą wiadomość od nas, skontaktuj się z CSI (adres poniżej), a my zapoznamy się ze sprawą.

DZIECI

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia. Świadomie nie prosimy

o informacje od dzieci lub o nich ani ich nie gromadzimy; świadomie nie reklamujemy naszych produktów ani usług dzieciom.

DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY

Ogólnie możesz odwiedzać strony CSI bez mówienia nam, kim jesteś, oraz bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak niekiedy możemy potrzebować takich informacji.

Dane osobowe pozwalają na identyfikację użytkownika, na przykład po nazwisku, adresie, numerze telefonu czy adresie poczty elektronicznej. Możemy gromadzić następujące dane: 1) jeśli starasz się o pracę – Twoje nazwisko, adres, referencje, historię zatrudnienia; 2) jeśli korzystasz z tej strony w celu sprawdzenia statusu konta – Twoje nazwisko, numer konta i inne informacje, tj. hasło w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, 3) jeśli wysyłasz do nas wiadomość email lub prosisz o informacje – Twoje nazwisko, adres email lub inne dane, które udostępniasz w wiadomości.   Jeśli zaznaczysz, że nie chcesz, żebyśmy wykorzystywali te informacje do kontaktowania się z Tobą w sprawach innych niż te, o które pytasz, uszanujemy Twoją decyzję. Jeśli podasz nam dane innej osoby, tj. małżonka lub współpracownika, będziemy zakładać, że masz ich zgodę.

INNE DANE, KTÓRE GROMADZIMY AUTOMATYCZNIE

Kiedy odwiedzasz stronę, CSI może różnymi sposobami gromadzić dane nieosobowe, np. poprzez

cookies. Cookies to alfanumeryczny ciąg znaków (unikatowym identyfikatorem), który nasz serwer automatycznie składuje na Twoim komputerze poprzez Twoją przeglądarkę. Cookies pozwalają operatorom stron internetowych na rozpoznanie Twojego komputera przy ponownej wizycie na naszej stronie. Mogą pomóc zwiększyć efektywność korzystania ze strony internetowej, np. udostępniając automatycznie login i/lub zachowując informacje, które już raz wpisałeś w formularzu. Cookies umożliwiają stronom internetowym analizę obciążenia na stronie w celu udrożnienia nawigacji oraz odświeżania informacji. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby blokowała cookies.  Cookies nie zawierają danych osobowych ani nie przenoszą żadnych danych na dysk twardy komputera.  Niezależnie od cookies wszystkie przeglądarki przekazują adres IP komputera, na którym pracujesz (żeby serwer internetowy wiedział, gdzie przesłać żądaną stronę).  Dla większości użytkowników,

którzy korzystają z Internetu poprzez połączenie komutowane, adres IP będzie inny za każdym razem, gdy łączą się z Internetem.  Adresy IP mogą być wykorzystywane w różnych celach, w tym do: 1) diagnostyki problemów serwerowych lub technologicznych zgłaszanych przez użytkowników bądź inżynierów, którzy łączą się poprzez adres IP kontrolowany przez daną firmę lub dostawcę usług internetowych, 2) rozwoju najbardziej trafnych sposobów promocji w oparciu o obszar geograficzny lub informację pochodzącą z adresu IP, 3) oszacowania liczby użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę oraz 4) pomocy w określeniu, którzy użytkownicy mają uprzywilejowany dostęp do niektórych treści na stronach CSI.

JAK UŻYWAMY UDOSTĘPNIONYCH INFORMACJI

Możemy korzystać z danych, które nam udostępniasz, w następujący sposób: 1) jeśli starasz się o pracę – w celu rozpatrzenia aplikacji i skontaktowania się z osobami, które udzielą Ci referencji, 2) jeśli sprawdzasz status Twojego rachunku – w celu dzielenia odpowiedzi na zapytanie, 3) jeśli wysyłasz do nas email lub prosisz o informację – w celu udzielenia Ci informacji. Możemy także korzystać z danych, które nam udostępniasz, w celu poprawy treści i funkcji stron, lepszego zrozumienia naszych klientów, poprawy jakości usług, zwiększenia wysiłków marketingowych i promocyjnych, późniejszego kontaktu drogą elektroniczną lub inną, aby zaproponować usługi, którymi możesz być zainteresowany. Wiadomości takie będą zawierały informację na temat sposobu rezygnacji z otrzymywania dalszych komunikatów, jeśli umieszczenie takiej informacji jest wymagane przez prawo. Nie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji o rachunku dotyczących między innymi wiadomości o usługach lub zawiadomień administracyjnych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

W przypadku braku ważnego porozumienia o nieujawnianiu i poufności danych CSI może udostępniać informacje, których nam udzielasz, w następujących przypadkach:

a. Filie i/lub jednostki zależne:

1.  Możemy udostępniać Twoje imię i nazwisko, adres, informacje na temat transakcji i naszej współpracy.

2.  Możemy również udostępniać inne dane osobowe, które nam przekazujesz, w celu udzielenia informacji o nowościach, produktach lub usługach, którymi możesz być zainteresowany.

3.  CSI jest organizacją ogólnoświatową, w skład której wchodzą ponadgraniczne organy prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzające oraz  systemy techniczne. Możemy udostępniać Twoje dane wewnątrz CSI oraz przekazywać je do krajów, gdzie prowadzimy działalność. Poziom ochrony Twoich danych w niektórych krajach może być niższy. W tych krajach CSI będzie udostępniać informacje w sposób podany w niniejszym regulaminie.

b. Agenci i usługodawcy: Aby założyć konta użytkowników oraz nimi zarządzać,

ocenić kredyt, udostępnić usługi i korzyści, przetwarzać transakcje oraz oświadczenia na rachunku,

prowadzić badania i analizy lub przetwarzać podania o pracę, możemy udostępniać dane osobowe

firmom i/lub instytucjom finansowym, które z nami współpracują i oferują w naszym imieniu usługi i operacje biznesowe. Możemy również udostępnić dane osobowe firmom, które oferują nam usługi marketingowe lub innym instytucjom finansowym (w tym firmom ubezpieczeniowym), z którymi współpracujemy.

c. Osoby trzecie (ujawnienie informacji zgodne z prawem lub przez prawo wymagane): W niektórych sytuacjach możemy lub musimy udostępnić dane osobom trzecim. Przykładami tego typu dozwolonego ujawnienia są przekazywanie informacji o Twoich transakcjach biurom informacji kredytowej, udzielanie informacji organom nadzorującym lub audytorom, ochrona przeciwko oszustwom lub udzielanie informacji na temat proponowanych bądź aktualnych transakcji biznesowych z udziałem Twoich firm lub rachunków. Możemy także udostępniać twoje dane osobom trzecim w przypadku prawnej konieczności lub kiedy wierzymy, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z prawem lub warunkami użytkowania lub też wprowadzenia ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa CSI, pracowników, klientów, użytkowników strony i innych. Bądź świadomy, że powyższe przypadki ujawnienia informacji są zgodne z prawem i nie wymagają Twojej zgody.

FUZJE I PRZEJĘCIA

W niektórych okolicznościach CSI może w celach strategicznych lub biznesowych sprzedać, kupić,

dokonać fuzji lub reorganizacji jednostek w niektórych krajach. Takie działania mogą wiązać się z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub aktualnym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców. Celem CSI jest zapewnienie odpowiedniej ochrony danych w wyżej wymienionych typach transakcji.

BEZPIECZEŃSTWO

CSI wykorzystuje możliwe środki w celu wprowadzenia ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, skasowaniem lub zmianą.

Komunikacja drogą mailową nie jest zakodowana; tym samym nie wysyłaj danych osobowych pocztą elektroniczną.

OBSZARY PUBLICZNE

CSI nie ma kontroli nad sposobem, w jaki inni użytkownicy wykorzystują informacje,

które umieszczasz w obszarach upublicznionych na stronie, oraz nie ponosi za to odpowiedzialności. Na przykład informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników dla własnych celów w tym wysyłania niechcianych wiadomości mailowych.

Strony internetowe CSI mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub wyskakujące okienka. CSI nie ponosi odpowiedzialności za ich treść ani praktyki dotyczące bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony, którą odwiedzasz.

KONKRETNE PRZYPADKI

Strony internetowe CSI zawierają opisy konkretnych przypadków, w których klienci CSI skorzystali z usługi i doświadczenia CSI.  Jako że nie ma identycznych klientów, te scenariusze mogą służyć jedynie za przykłady doświadczeń innych klientów, które mogą różnić się od Twoich.

ZAWIADOMIENIA I POPRAWKI

CSI może wprowadzać do regulaminu poprawki. Zachęcamy do sprawdzania daty na górze strony w celu zapoznania się z poprawkami. Korzystanie z naszej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki ochrony prywatności.

KONTAKT

Aby zrezygnować z otrzymywania informacji, podjąć inne decyzje dotyczące komunikatów, zaktualizować informacje osobowe, dowiedzieć się więcej o usługach CSI lub przesłać komentarze lub pytania odnośnie do naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami drogą mailową, telefoniczną lub pocztową:

CSI LEASING, INC.

9990 Old Olive Street Road, Ste. 101

St. Louis, Missouri 63141

Tel: 800-955-0960

contactcsi@csileasing.com