Javier Heredia

Javier dołączył do CSI Renting w 2002 r. na stanowisku Managera Finansowego, a w 2005 r. awansował na stanowisko CEO. Po wielu latach sukcesywnego rozwijania spółki CSI Renting de Tecnologia w 2011 roku Javier został awansowany na stanowisko Dyrektora Regionalnego na Europę Południową, a następnie w 2016 roku na stanowisko Dyrektora Zarządzającego wszystkimi spółkami CSI w Europie. Przed dołączeniem do CSI Javier pracował w Banco Sabadell. Uzyskał tytuł licencjata na kierunku Zarządzanie Biznesem na Universidad de Barcelona. Javier otrzymał również tytuł Master of Finance na ESADE Business School oraz posiada dyplom ukończenia Management Development Program organizowanego przez IESE Business School.