Michał Dziewięcki

Michał rozpoczął pracę w CSI w roku 2013 na stanowisku Managera Ryzyka Kredytowego. W roku 2019 został mianowany Członkiem Zarządu spółki odpowiedzialnym za kierowanie jej działalnością w Polsce. Od 2019 roku rolą Michała jest budowa struktur firmy, jej rozwój we wszystkich działach, budowa portfela klientów firmy oraz realizacja założonych planów budżetowych.
Przed zatrudnieniem w CSI Michał pracował w różnych segmentach rynku finansowego: audycie (PwC, BDO), funduszach inwestycyjnych (Franklin Templeton) oraz leasingu (IKB).
Michał posiada ponad 10 lat doświadczenia w pracy w branży leasingowej przy finansowaniu różnych aktywów (m.in. maszyn produkcyjnych, środków transportu, sprzętu IT).
Michał ukończył poznański Uniwersytet Ekonomiczny na kierunku Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.