Badanie globalnego leasingu technologii

Klient CSI Leasing

  • Wykonuje kompleksowe analizy odkryć dokonanych w czasie wydobycia ropy naftowej i gazu.
  • Siedziba główna w południowych Stanach Zjednoczonych, piony operacyjne na trzech kontynentach i w pięciu krajach.
  • Utrzymuje najpopularniejsze systemy technologiczne krytyczne dla modelowania biznesowego. 

Problem
Firma chce być na bieżąco, głównie dlatego leasinguje technologię. Najważniejszą przewagą konkurencyjną firmy jest jej zdolność do szybkiego przetwarzania skomplikowanych danych oraz dokonywania analiz statystycznych. Jednak jako że każda jednostka wybierała leasingodawców samodzielnie, siedziba główna spółki była obarczana licznymi problemami. Warunki leasingu lub odpowiedzialności finansowej leasingobiorcy nie były spójne. Pomimo polityki korporacyjnej nakazującej przestrzeganie przepisów U.S. FASB 13 dotyczących leasingobiorców międzynarodowe struktury wręcz uniemożliwiły sprawdzenie zgodności grupie zajmującej się księgowością w siedzibie głównej.

Rozwiązanie
Celem naszego klienta dla każdej jednostki międzynarodowej spółki było wynegocjowanie warunków, wprowadzenie spójnych stawek leasingowych oraz odświeżenie harmonogramu narzuconego przez siedzibę główną. Jako że dyrektorzy działu informatycznego i finansowego mieli za sobą długotrwałą współpracę z CSI Leasing przy operacjach krajowych, zwrócili się to CSI z prośbą o wdrożenie globalnego rozwiązania leasingu technologii. Dyrektor wykonawczy ds. klientów CSI przejął rolę managera ds. globalnych kontaktów i pracował w CSI przy tworzeniu spójnego programu globalnego.

Jak to zrobiliśmy
Jako że amerykański dyrektor wykonawczy miał bezpośredni dostęp do naszej międzynarodowej grupy administracyjnej, nietrudno było do tego doprowadzić. Stworzyliśmy jeden światowy program, którego celem było spełnienie wszystkich wymogów klienta. Negocjując warunki i stawki leasingowe na całym świecie, mogliśmy pomóc naszemu klientowi we wprowadzeniu zgodności z przepisami FASB 13 przy zachowaniu różnic w lokalnych wymaganiach podatkowych.

Eliminacja niekorzystnych wyborów na poziomie lokalnym pomogła naszemu klientowi zwiększyć wydajność operacyjną. Dzięki dwóm oddelegowanym administratorom CSI (jeden dla Ameryki Północnej, drugi – dla Europy) możemy zapewnić spójne i zindywidualizowane podejście do klienta, a zamówienia i dokumentacja klienta są obsługiwane przez jeden zespół. Co więcej, grupa technologii korporacyjnej, dzięki MyCSISM, ma wgląd w szczegóły aktywów w leasingu na całym świecie.

Dla tego klienta synergia wynikająca ze światowej spójności przejawia się w rachunkowym, operacyjnym i konkurencyjnym punkcie widzenia.