Jak leasing od niezależnej firmy pomógł oszczędzić 30%

Klient CSI Leasing:

  • Światowy dostawca sprzętu do wydobycia ropy naftowej i gazu.
  • Siedziba główna w USA bierze większość sprzętu w leasing od CSI.
  • W tej lokalizacji pracuje 2000 pracowników.
  • Klient od 2001 roku. 

Problem
Klient posiadał 2000 komputerów stacjonarnych i przenośnych w leasingu od CSI i chciał dokonać aktualizacji do Active Directory. Od podpisania trzyletniej umowy leasingowej dla większości sprzętu minęło co najmniej dwa lata. Klient martwił się czasem przestoju każdego komputera wymaganego do aktualizacji, zwłaszcza że niedługo planowana była ponowna inspekcja sprzętu na koniec umowy leasingu. Jednak opóźnienie aktualizacji do Active Directory nie wchodziło dla klienta w grę.

Rozwiązanie
Kończąc obowiązujące umowy leasingowe i instalując nowy sprzęt, klient połączył dwa duże wydarzenia w jedno. Konieczne prace prowadzące zarówno do aktualizacji do Active Directory, jak i do odświeżenia technicznego, zostały przeprowadzone z dala od użytkowników przy minimalnym zakłóceniu ich pracy. Dodatkowo klient obniżył miesięczne opłaty za komputery stacjonarne i przenośne o 30%.

Jak to zrobiliśmy
Jako że CSI jest niezależne od producentów, zachęciliśmy klienta do zakupów u każdego głównego dostawcy sprzętu komputerowego oraz zapewniliśmy, że odświeżenie technologii odbędzie się wcześniej niż zaplanowano, w tym samym czasie co aktualizacja do Active Directory. Bez leasingodawcy związanego z konkretną marką firma nie miała nic do stracenia, prosząc o kilka cenników. Co więcej, jeśli klient chciałby zmienić marki, pomoglibyśmy mu w tym.

Klient zatem stwierdził, że ma wystarczającą moc negocjacyjną, żeby zapewnić sobie świetną cenę na nowy sprzęt – i to nie od dotychczasowego dostawcy. Proste obliczenia CSI wykazały, że zainstalowanie nowego sprzętu przełoży się na natychmiastowe oszczędności. Dlaczego? Nowy dostawca był wysoko zmotywowany, aby zająć miejsce konkurenta; wynegocjowana niższa cena na komputery stacjonarne pozwoliła CSI na rozpisanie nowej umowy leasingowej z 30% obniżką w skali miesiąca.