Od chaosu do kontroli: zmiana zarządzania leasingiem technologii

Klient CSI Leasing

 • Firma z listy Fortune 1000.
 • Dostawca sprzętu elektronicznego.
 • 72 lokalizacje. 

Problem

Korzystając z usług kilku firm leasingowych, dział IT musiał zmierzyć się z chaosem w zarządzaniu aktywami. Co miesiąc, w związku z podpisanymi umowami, nabywano setki aktywów poprzez kilku leasingodawców. Proces składania zamówienia był koszmarem, angażującym kilku pracowników zarządzających leasingiem. Próby utrzymywania sprzętu w leasingu kończyły się źle i zajmowały dużo czasu, powodując wiele problemów, w tym późne zwroty. Myśl o wprowadzeniu zgodności z przepisami dotyczącymi utylizacji przyszła zbyt późno, wystawiając firmę na znaczące ryzyko. Oczywiście założone korzyści płynące z leasingu były zmniejszone poprzez nadmierne koszty spowodowane nieskutecznością.

Rozwiązanie

Dyrektor działu informatycznego (CIO) zorientował się, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest uproszczenie procesu. Ograniczenie się do jednego leasingodawcy było celem nadrzędnym, więc wybranie odpowiedniej firmy stało się kluczowe. Po głębokiej analizie zdolności i usług kilku leasingodawców firma wybrała CSI Leasing i program kwartalny SmartTrackSM.

Jak CSI tego dokonało
CSI skutecznie pomogło dyrektorowi działu informatycznego i jego zespołowi usprawnić nabywanie i zbywanie sprzętu, a także uzyskiwanie informacji o aktywach. Poprawki objęły:

 • kwartalną instalację i dokumentację,
 • liczbę umów leasingowych ograniczoną z 50 do mniej niż 10 rocznie,
 • zarządzanie przez administratora leasingowego CSI,
 • 90% papierkowej roboty,
 • informacje o aktywach wraz ze szczegółowym numerem seryjnym udostępniane online umożliwiające lepszą zdolność decyzyjną,
 • nowo odkrytą elastyczność łatwej zmiany platform,
 • czasowe zwroty koordynowane przez CSI oraz zgodność z przepisani dotyczącymi utylizacji.

Przełożenie na oszczędności:

 • czterech pełnoetatowych pracowników IT oddelegowanych do innych czynności,
 • zmniejszone koszty przetwarzania płatności i transakcji,
 • mniej zakłóceń pracy użytkowników końcowych,
 • oszczędności na koniec umowy leasingowej – likwidacja opłat za późne zwroty, wprowadzenie obniżek za wielkość transportu.